S’ ha acabat la cimera sobre el clima de Madrid. In extremis s’ ha arribat a un acord.

Aquest acord anomenat "Xile-Madrid, temps d'actuar," difereix, al nostre entendre, de les mesures que la situació climàtica actual necessita. Es fa palesa la necessitat de que el proper any 2020 els països presentin plans d’ acció mes ambiciosos amb reducció de gasos per sobretot fer front a la actual situació d emergència climàtica.

font de la noticia La Vanguardia www.lavanguardia.es

El document ha estat aprovat per la presidenta de la COP25, la xilena Carolina Schmidt, després d'un tens debat amb el Brasil que no acceptava inicialment dos paràgrafs inclosos en l'acord sobre oceans i ús de terres.

L'acord final de la COP25 estableix que els països hauran de presentar el 2020 uns compromisos més ambiciosos de reducció d'emissions (les anomenades Contribucions Nacionals Determinades) per fer front a l'emergència climàtica.

Segons l'acord, el coneixement científic serà "l'eix principal" que ha d'orientar les decisions climàtiques dels països per augmentar la seva ambició, que s'ha d'actualitzar permanentment d'acord amb els avenços de la ciència.

El text recull "l'imperatiu" que la transició cap a un món sense emissions sigui justa i impulsi la creació d'ocupació decent.

L'acord reconeix a més l'acció climàtica dels actors no governamentals, a qui convida que la incrementin i generalitzin estratègies compatibles amb el clima.

Les discussions a Madrid han mostrat així mateix que són les persones i les seves preocupacions les que han de ser al centre de la resposta climàtica.