Gracies a tots els que us heu acostat al nostre estand a la fira d’ enguany. Aquesta edició hem rebut més visites que mai.
Agraïm totes les preguntes i projectes que heu compartit amb nosaltres.
Gracies Girona, fins l’ any vinent.