AEROTERMIA

QUÈ ÉS LA AEROTERMIA?

L'energia continguda en l'aire de manera natural,en forma de temperatura,està disponible de manera que es pot considerar inesgotable,j aquest és capaç de regenerar-se per mitjans naturals per l'escalfa- ment del Sol. Per això es considera una energia renovable.

L’aerotermia aprofita l'energia continguda en l'aire que ens envolta.

La aerotermia aprofita fins a un 75% de l'energia de l'aire. La tecnologia en què es basa pot extreure energia de la temperatura de l'aire, fins i tot quan aquesta és inferior a 0ºC. Fins a un 75% i el 25% restant d'energia que consumeix, ho fa de la xarxa elèctrica.

APLICACIONS

Els seus usos principals són la producció d'aigua calenta sanitària(ACS),i també per a calefacció i climatització d'habitatges o espais tancats.El terra radiant també es pot beneficiar dels plantejaments aerotérmics.