AEROTÈRMIA

QUÈ ÉS L'AEROTÈRMIA?

L'energia continguda en l'aire de manera natural, en forma de temperatura, està disponible de manera que es pot considerar inesgotable, i aquest és capaç de regenerar-se per mitjans naturals per l'escalfament del Sol. Per això es considera una energia renovable.

L’aerotèrmia aprofita l'energia continguda en l'aire que ens envolta.

La aerotèrmia aprofita fins a un 75% de l'energia de l'aire. La tecnologia en què es basa pot extreure energia de la temperatura de l'aire, fins i tot quan aquesta és inferior a 0ºC. Fins a un 75% i el 25% restant d'energia que consumeix, ho fa de la xarxa elèctrica.

APLICACIONS

Els seus usos principals són la producció d'aigua calenta sanitària(ACS), i també per a calefacció i climatització d'habitatges o espais tancats. El terra radiant també es pot beneficiar dels plantejaments aerotèrmics.