BIOMASSA

QUÈ ÉS LA BIOMASSA?

En termes d’energia, per biomassa entenem aquells combustibles que provenen de restes vegetals, ja sigui d’una gestió forestal sostenible dels boscos o com a subproducte de l’agricultura.

L’ús principal de la biomassa és per producció de calor (i també fred) per a usos de calefacció, producció d’aigua calenta, vapor per a processos industrials, ...

A diferència dels combustibles fòssils, la combustió de biomassa no afegeix CO2 addicional al cicle natural del carboni i, per tant, no incrementa els nivells d’aquest gas a l’atmosfera.

Es tracta a tots els efectes d’una energia 100% renovable.

TIPUS DE BIOMASSA

• El Pèl·let.

Es tracta d’unes pastilles de serradures de fusta fortament premsades amb forma de petits cilindres. Per comoditat d’ús, alta disponibilitat i dimensionat de la instal·lació receptora en volum i cost, l’anomenat pèl·let de fusta és el format de biomassa més utilitzat a nivell domèstic.

• L’Estella de Fusta.

S’obté de la trituració (estellat) de la fusta, d’origen principalment forestal i d’un procés de cribatge i assecatge posterior. L’estella té baixa densitat energètica però la seva senzilla elaboració i abundància de matèria primera fa que tingui el cost energètic (€/kWh) molt baix. L’estella és el format de biomassa més emprat per a grans instal·lacions.

• La Llenya.

Tot i que, a diferència dels anteriors, la llenya és un combustible que requereix més intervenció manual, el seu baix cost, tant d'instal·lació com d'operació, fa que sigui una solució molt competitiva allà on l'automatització no sigui un aspecte important.

• Residus Agrícoles.

Pinyol d’oliva, clofolla d’ametlla, sarments,... Opcions interessants en ubicacions pròximes als corresponents conreus i amb gran disponibilitat d’aquests recursos.

APLICACIONS DE LA BIOMASSA

Existeixen múltiples configuracions possibles d’instal·lacions de biomassa pel que fa que hi hagi una opció adequada per a una gran varietat de projectes. Per exemple:

 • Calefacció i producció d’aigua calenta en casa unifamiliar.
 • Calefacció centralitzada en blocs de pisos.
 • Climatització de piscines.
 • Xarxa de distribució de calor (i fred) a conjunt d’edificis.
 • Calefacció de granges o hivernacles.
 • Producció de vapor per a processos industrials.
...

LES 10 RAONS DE LA BIOMASSA

 • Combustible més econòmic que les alternatives tradicionals.
 • Estabilitat de preus. Previsió d’evolució molt favorable davant la incertesa i presumible tendència a l’alça de l’electricitat i combustibles fòssils.
 • Tecnologia fiable i madura amb un alt grau d’implantació arreu d’Europa.
 • Solució flexible. S’adapta a gran diversitat d’usos i amb una alta reacció a variacions de la demanda tèrmica.
 • Solució eficient. Alts rendiments energètics (>90%) per a diferents nivells de càrrega.
 • Sistemes totalment automàtics, molt còmodes per l’usuari.
 • Font d’energia renovable, respectuosa amb el medi ambient.
 • Incentiva la gestió dels boscos de l’entorn i, consegüentment ajuda en la lluita contra els incendis forestals.
 • Font d’ocupació i activitat econòmica distribuïda pel territori.
 • Permet el compliment de la quota d’energia renovable per consum tèrmic exigida en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i obté la qualificació energètica màxima: classe A.
...