SOLAR TÈRMICA

QUÈ ÉS LA ENERGIA SOLAR TÈRMICA?

L’energia solar és la principal font d’energia de La Terra i l’energia renovable per excel·lència. És una energia abundant, gratuïta i il·limitada.

Concentrant i retenint la calor subministrada pel Sol mitjançant el conegut com “efecte hivernacle” s'obté calor directament de la radiació solar.

APLICACIONS

  • Escalfament d'Aigua Calenta Sanitària (ACS). La producció, total o parcial, de l'aigua calenta requerida per un edifici és l'aplicació més popular de l'energia solar tèrmica. El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), d'aplicació en edificacions noves i grans reformes, obliga a la instal·lació d'aquest tipus de sistemes.
  • Suport a calefacció, escalfament de piscines,... La inclusió de sistemes d'energia solar tèrmica com a complement d'altres equips d'obtenció de calor (electricitat, gas o, també, biomassa) conforma una solució molt utilitzada donat que s'aconsegueix optimitzar el rendiment de la captació solar alhora que aquesta estalvia combustible del conjunt del sistema.