En el Dia Internacional del Medi Ambient s'ha recordat que la utilització de biomassa com a font d'energia tèrmica va evitar en 2016 l'emissió de 3,68 milions de tones de CO2 a Espanya,

contribuint així a la reducció de gasos d'efecte d'hivernacle a Espanya, segons les dades de l'Observatori de Biomassa (www.observatoriobiomasa.es) que gestiona l'Associació Espanyola de Valorització Energètica de la Biomassa, AVEBIOM.

Una reducció que és equivalent a la contaminació que produeixen 2,45 milions de vehicles durant un any. A la fi de 2016 havia funcionat a Espanya 198.887 equips de biomassa d'alt rendiment, 38.851 més que en 2015 (+24%), amb una potència instal·lada total de 8.297,6 MW, segons l'Observatori de Biomassa.